Raspberry Pi: Telewizja DVB-T

Raspberry Pi pozwala na zbudowanie wiele ciekawych projektów. W tym poradniku pokaże jak w oparciu o mikrokomputer zbudować domowy serwer TV.

Do tego celu wykorzystam Tvheadend, który jest serwerem streamingowym oraz nagrywarką (recorderem). Aplikacja ta umożliwia oglądanie oraz nagrywania kanałów telewizyjnych nadawanych zarówno w internecie jak i w mediach tradycyjnych.

Wymagania:
Raspberry Pi z zainstalowanym Rasbianem
Tuner DVB-T na USB np. Media-Tech MT4171

Antena dołączona do tunera USB z reguły jest wystarczająca do oglądania podstawowych kanałów. Jednakże jakość odbioru kanałów oraz ich ilość jest zależna od odległości od nadajnika, otoczenia oraz warunków pogodowych. W moim przypadku każdy ruch w najbliższym otoczeniu anteny powodował zamrożenie obrazu dlatego zdecydowałem się na zakupienie zewnętrznej anteny.

 1. Instalacja pakietu
 • Na sam początek należy doinstalować niezbędne pakiety oraz klucz PGP dla repozytorium.
sudo apt-get -y install coreutils wget apt-transport-https lsb-release ca-certificates
sudo wget -qO- https://doozer.io/keys/tvheadend/tvheadend/pgp | sudo apt-key add - 
 • Następnie dodaj repozytorium Tvheadend.
echo "deb http://apt.tvheadend.org/stable raspbian-stretch main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/tvheadend.list
 •  Pozostało zaktualizować repozytorium oraz zainstalować pakiet.
sudo apt update
sudo apt install tvheadend -y
 • W trakcie instalacji pakietu pojawi się kilka okienek instalacji


Wprowadź nazwę użytkownika dla administratora Tvheadend. Wprowadź hasło dla konta administratora.Ekran podsumowujący.

 • Po zakończeniu konfiguracji pakietu zostaną zainstalowane pozostałe zależności, może to potrwać kilka minut.
 • W przypadku kiedy zapomnisz hasła, może wywołać ponowną konfiguracje pakietu:
sudo dpkg-reconfigure tvheadend
sudo service tvheadend restart
 • Po zakończeniu instalacji panel webowy będzie dostępne pod adresem Raspberry Pi np. http://adres:9981/
 • Podłącz Tuner DVB-T wraz z anteną a następnie zrestartuj urządzenie
   sudo reboot 

  2. Konfiguracja telewizji DVB-T

Zaloguj się na portal Tvheadend.Wyskoczy okno konfiguratora.

Niestety konfigurator nie jest na tyle dopracowany aby poprawnie skonfigurować kanały telewizjyne w Polsce. Warto jedynie ograniczyć się do wybrania języków a następnie zapisania ustawień.


Przejdź do zakładki Konfiguracja, Wejścia DVB, Adaptery TV i sprawdź czy adapter jest poprawnie wykrywany.Zmień zakładkę na Sieci, kliknij Dodaj a następnie wybierz wybierz DVB-T Network.Wprowadź nazwę sieci a następnie kliknij Utwórz.

3. Wyszukiwanie kanałów

W przypadku Polski niezbędne jest manualne wprowadzenie danych nadajnika (multipleksy). Dane, które należy wprowadzić można znaleźć bez problemu w internecie na przykład za pomocą strony SATELLITE Charts. Aby poprawnie wyszukać kanały potrzebne będą takie parametry jak częstotliwość oraz przepustowość (szerokość kanału).

Przejdź do zakładki Konfiguracja,Wejścia DVB, Muxy. Kliknij Dodaj. Uzupełnij Częstotliwość oraz Przepustowość (szerokość kanału) dla wybranych multipleksów (nadajników) w Twojej okolicy. Pozostałe parametry pozostaw domyślne.

Przykładowy wygląd uzupełnionej zakładki z multipleksami.

Przejdź do zakładki Konfiguracja, Wejścia DVB, Sieci, zaznacz swoją sieć a następnie kliknij Wymuś skanowanie. Spowoduje to wyszukanie wszystkich kanałów znajdujących się w Twoim zasięgu.

Kliknij na zakładkę Usługi, kliknij Mapuj usługi, Mapuj wszystkie serwisy, Odznacz opcje Map encrypted service a następnie Mapuj usługi. Wszystkie kanały niezakodowane (będące w Twoim zasięgu) zostaną dodane.

4. Oglądanie TV

Aby obejrzeć wybrany kanał wystarczy kliknąć na przycisk „Play”, który to uruchomi stream z wybranego kanału.

You May Also Like

Avatar photo

About the Author: Krystian Kozak

Pasjonat rozwiązać Open Source zorientowanych na systemy wbudowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *